Målas icke!

Fixar till gamla dörrar i en 1800-talsgård. Ibland är det helt enkelt förbjudet att måla efter skrapning och slipning?